Wettelijke kennisgeving

WETTELIJKE INFORMATIE

Overeenkomstig de wet die van toepassing is op de dienstverleners van de Spaanse informatiemaatschappij (Sociedad de la Información), meer bepaald artikel 10 van de Spaanse wet 34/2002 betreffende de diensten van de informatiemaatschappij en de elektronische handel [Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (LSSI-CE)], stelt ROBOTIC NATURE FASHION S.L. (hierna "JANTAMINIAU") de volgende informatie ter beschikking van de gebruikers van haar website.

01.Deze Website werd gecreëerd en is bedoeld om de verkoop van de producten van JANTAMINIAU (kledingstukken en accessoires die momenteel worden verkocht in de winkels van JANTAMINIAU en in de boetieks waar ze aanwezig zijn) aan de gebruikers te vergemakkelijken via de Online Store. Deze wordt onderhouden in opdracht van JANTAMINIAU, die de eigenaar is, evenals de domeinnaam die ernaar leidt.

02. Geregistreerd kantoor:

ROBOTIC NATURE FASHION S.L.
C/ Prado 26, 3D
28014 Madrid
España

03. ROBOTIC NATURE FASHION S.L. BTW-nummer is ESB88072574.

04. Adres voor mededelingen en kennisgevingen:

ROBOTIC NATURE FASHION S.L.
C/ Prado 26, 3D
28014 Madrid
España

05. De gebruikers van deze website kunnen rechtstreeks en doeltreffend contact opnemen met ROBOTIC NATURE FASHION S.L. door een schriftelijke mededeling te sturen naar het adres dat vermeld staat in paragraaf 4 van deze algemene informatie, evenals via een van de volgende media:

Telefoon: +34 696 04 81 33

E-mailadres voor contact:
madrid@jantaminiau.com

E-mailadres klantenservice:
customerservice@jantaminiau.com

Website:
www.jantaminiau.com