Algemene voorwaarden

Het gebruik van of de toegang tot deze site impliceert kennisneming en volledige aanvaarding van de onderhavige Algemene Voorwaarden en van die welke ROBOTIC NATURE STORES, S.L. (hierna "JANTAMINIAU") kan stellen. Bijgevolg zal de gebruiker of bezoeker verantwoordelijk zijn voor het zorgvuldig lezen van de huidige Gebruiksvoorwaarden telkens wanneer hij/zij deze website bezoekt.

De gebruiker van deze website is aansprakelijk tegenover JANTAMINIAU en tegenover derden die schade ondervinden als gevolg van een gebruik van zijn producten dat niet in overeenstemming is met de wet, de gebruiken, de goede zeden, de openbare orde en deze gebruiksvoorwaarden.

Aangezien de Algemene Gebruiksvoorwaarden in de loop der tijd kunnen worden gewijzigd (ten gevolge van technische, organisatorische, wetgevende, jurisprudentiële wijzigingen, enz.) raden wij de gebruiker aan deze regelmatig, maar vooral vóór de aankoop, te raadplegen. In geval van wijziging van deze Algemene Voorwaarden zal JANTAMINIAU de gebruiker hiervan op de hoogte brengen via verschillende media.

De toegang tot de website en het gebruik van de op de Online Store aangeboden producten impliceert de volledige aanvaarding, zonder enig voorbehoud, van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden en van het Privacybeleid dat ons bedrijf stuurt. Deze aanvaarding bindt de gebruiker contractueel en precontractueel aan JANTAMINIAU en de gebruiker verbindt zich ertoe de voorwaarden na te leven. Indien de gebruiker echter twijfels of vragen heeft over onze Algemene Gebruiksvoorwaarden of ons Privacybeleid, kan de gebruiker contact opnemen met onze Klantendienst die alle twijfels zal ophelderen op het volgende zakelijke e-mailadres: customerservice@jantaminiau.com of door te bellen naar het volgende telefoonnummer: +34 696 04 81 33

De gebruikers hebben 24/7 toegang tot de Online Store. JANTAMINIAU behoudt zich echter het recht voor om de website of de toegang tot één of meerdere diensten tijdelijk of definitief te sluiten om onder andere wijzigingen aan te brengen in de beveiliging, de bedrijfsprocedures, de servers en de toegangsuren, zonder voorafgaande kennisgeving of schadeloosstelling.

JANTAMINIAU wenst te benadrukken dat zij zich het recht voorbehoudt om nuttige of noodzakelijke wijzigingen en verbeteringen aan te brengen aan de website en haar producten voor een goed gebruik van de site en de diensten die zij levert.

Gebruiksvoorwaarden van de webwinkel

Gebruikers hoeven niet geregistreerd of ingelogd te zijn om aankopen te doen op de webwinkel. Anoniem kopen is toegestaan.

JANTAMINIAU raadt de gebruiker aan het betreffende registratieformulier in te vullen om de aankoop van haar producten te vergemakkelijken.

De betaling van de producten van JANTAMINIAU dient te geschieden op het moment van de bestelling.

REGISTRATIE VAN DE GEBRUIKER

Om u als gebruiker te registreren, dient u een registratieformulier met bepaalde verplichte informatie in te vullen. Aan het einde dient u de huidige gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid te aanvaarden die voor de gebruiker beschikbaar zijn bij de registratie.
Zodra de gebruiker de registratie heeft voltooid en een gebruikers-ID en wachtwoord heeft gekregen, is het niet nodig het registratieformulier opnieuw in te vullen. Dat wil zeggen, om "de Online Store te betreden" hoeft de gebruiker zich alleen maar aan te melden.
Indien de gebruiker zijn gebruikersnaam en/of wachtwoord is vergeten, wordt een link "Bent u uw wachtwoord vergeten?" ingeschakeld. Het systeem stuurt de gebruiker dan een link met toegang tot zijn account waar de gebruiker zijn wachtwoord moet wijzigen. De geregistreerde gebruiker zal altijd toegang hebben tot "Mijn Account" waar hij/zij de persoonlijke gegevens die hij/zij bij de registratie heeft opgegeven, bestellingen, enz. kan zien en wijzigen.